Ramintra 84 Road Minburi Bangkok 087-906-2626, 087-906-2727

SPOT HOZUKI


ไฟ Hozuki รุ่นใหม่ ที่สามารถปรับทิศทางหรือมุมของแสงไปในทางที่เราต้องการได้

รวมถึงยังปรับความสว่างได้ด้วย

PRICE : 6,200 บาท

สินค้าแนะนำ